Rejestracja konta w serwisie

Ochrona danych osobowych

Udostępniane dane są chronione zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. Mega Michał Andrykiewicz. (z siedzibą w 86-141 Lniano Błądzim 110) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy wladyslawowonocleg.pl. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w tym również dla celów marketingowych, przez Mega Michał Andrykiewicz  lub inny podmiot związany umowa z Mega Michał Andrykiewicz moich danych osobowych.